Over mij

foto stephanieLet me introduce myself!

Mijn naam is Stephanie van den Hombergh, geboren en getogen in Lomm maar inmiddels woonachtig in de gemeente Venlo. Tweeëndertig jaar oud en al van kleins af aan een passie om te werken met kinderen. Als jonge meid begonnen met oppassen en gaandeweg mijn hart verloren aan een speciale doelgroep, kinderen met speciale behoeftes en hun ouders.

Speciaal onderwijs

Al van kinds af aan wilde ik juf worden, dat lukte ook alleen in een andere vorm namelijk als onderwijsassistente in het speciaal onderwijs. Mijn loopbaan begon op het voormalige Poortje, daar waar leerlingen met ernstige gedragsproblemen onderwijs genoten. Ik mocht onderdeel zijn van een samenwerking tussen het Poortje en de Vijverhofschool, waar zeer moeilijk lerende leerlingen onderwijs volgen. In combinatie met SBO de opstap en BS Hertog Reinoud werden we onderdeel van de Talentencampus in Venlo. Met veel liefde heb ik 9 jaar lang gewerkt met kinderen met gedragsproblemen in een onderwijssetting, daarnaast ben ik me gaan specialiseren omdat ik mezelf wilde ontwikkelen.

Autismespecialist

Bij Fontys OSO ben ik de opleiding tot autismespecialist gaan volgen en daar ben ik in januari 2017 afgestudeerd. Naast mijn werk en opleiding heb ik me ook verdiept in de onderwerpen prikkelverwerking, HSP (hoogsensitiviteit) en beelddenken met de methode “ik leer anders”.

Visie

Wat ik belangrijk vind in mijn werk als hulpverlener is dat je écht kijkt naar het kind, wat heeft het kind nodig? Oplossingen, handvaten en adviezen kunnen hierin heel divers zijn. En die zijn misschien niet altijd passend binnen onze huidige maatschappij of conform de regels en afspraken die gelden. Het stellen van doelen is belangrijk maar de weg die je samen gaat bewandelen om doelen te bereiken nog belangrijker. Dat vraagt om soms buiten de kaders en creatief te denken van een ieder die betrokken is bij het gezin. Je moet soms regels en afspraken wijzigen en uitzonderingen maken om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Kinderen en in het bijzonder met een autisme spectrum stoornis hebben tijd nodig om een band met je op te bouwen. Het is van belang dat er wederzijds vertrouwen is, als er geen wederzijds vertrouwen is maakt dat het bereiken van doelen erg moeilijk. Ik vind het dan ook zeer waardevol om tijd te steken in het opbouwen van een band met het kind én hun ouders.

Ik ben open, transparant en ik luister met volle aandacht naar kinderen én ouders. Hoewel ik zelf geen kinderen heb ben ik begripvol en verplaats ik me in de rol van ouders of in de situatie van het kind. Empathisch vermogen is een hele belangrijke eigenschap in mijn werk, die ik als hulpverlener mijns inziens bezit. Ik werk samen met ouders en kinderen, en zoeken naar een manier van werken die past bij het gezin.

Kennis delen

Waar ook een passie ligt is in het delen van kennis en meer bekendheid geven aan onderwerpen zoals prikkelverwerkingsproblemen, HSP (hoog sensitiviteit) en begrip creëren over autisme en aanverwante stoornissen. Ik mocht al een aantal workshops verzorgen over prikkelverwerking en als ervaringsdeskundige mijn kennis delen tijdens studiedagen voor taxichauffeurs die leerlingen vervoeren. Eigen&Wijs heeft een uitgebreid aanbod aan workshops/lezingen en is nog steeds in ontwikkeling.

Ouders, lopen jullie vast in de opvoeding? Of hebben jullie een zoon/dochter met autisme en willen jullie psycho-educatie inzetten? Neem dan contact op met Eigen&Wijs en dan bekijken we samen de mogelijkheden!

Professionals en andere geïnteresseerden, hebben jullie interesse in een workshop of zoeken jullie een gastspreker voor een studiedag? Neem dan contact op met Eigen&Wijs voor informatie en een vrijblijvende offerte!

Contact gegevens:

info@eigenenwijs.nl
Telefoonnummer: 06-28829492