Ijsbergdenken

There is so much more than meets the eye!

Eigen&Wijs probeert bij elke hulpvraag het zogenaamde ijsbergdenken toe te passen. De ijsbergtheorie is de metafoor waarmee Ernest Hemingway zijn schrijfstijl beschreef.

Hemmingway

Hemingway ontdeed de tekst van zijn verhaal van alles wat afbreuk deed aan de essentie, of wat de lezer zelf zou kunnen achterhalen of invullen. De lezers construeren dus zelf voor een deel het verhaal en vervolledigen het met wat aan de oppervlakte niet zichtbaar is, net als een ijsberg waarvan het grootste stuk aan de blik is onttrokken.

Ijsbergdenken

IJsbergdenken gaat ervan uit dat gedrag dat je ziet slechts een topje (van de ijsber) is van wat zich werkelijk afspeelt. Onder de waterspiegel liggen de oorzaken van het zichtbare gedrag.

Je normen en waarden, karakter, voorgeschiedenis, maar ook je intelligentie, overgevoeligheden, je dromen en allergieën. Dit zorgt ervoor dat je doet wat je doet. Bij kinderen met gedragsproblemen of autisme, AD(H)D of aanverwante stoornissen verlopen een aantal processen dermate anders dat deze grote gevolgen hebben voor het leven.

Hulpverlener

Voor mij als hulpverlener, betekent dit dat ik mezelf niet kan toestaan in te steken op het gedrag dat ik zie bij kinderen. Als hulpverlener vraag ik mij altijd af: waar komt dit gedrag vandaan? Welke oorzaken zitten er onder de waterspiegel? Is er iets wat ik, of het kind zelf, kan doen om invloed uit te oefenen op die oorzakelijke processen (onder de waterspiegel)?

Eigen&Wijs biedt niet alleen een helpende hand maar kijkt ook verder dan het topje van de ijsberg!