Begeleiding op maat

Soms kunnen ouders/verzorgers de zorg voor het gezin of de opvoeding van kinderen (even) niet meer aan. Dit kan tal van oorzaken hebben. Maar wat ook de oorzaak is, het is voor iedereen belangrijk de weg omhoog weer te vinden. Samen met u als ouders/verzorgers zoek ik naar oplossingen en bied ik ondersteuning daar waar dat nodig is.

Begeleiding en ondersteuning

Eigen&Wijs biedt begeleiding en ondersteuning op maat aan, door goed te luisteren naar het kind en zijn ouders. Samen formuleren we de hulpvraag en op basis daarvan maak ik een plan van aanpaak. Door samen te werken komen we tot een traject wat goed past bij het kind, ouders en eventuele broertjes en zusjes. Het is van groot belang om het hele gezin mee te nemen in het traject.

Intake

We starten met een intake om in kaart te brengen waar u als ouders tegenaan loopt, we proberen de hulpvraag in kaart te brengen. Als we dat hebben gedaan maak ik een plan van aanpak, u als ouders moet deze goedkeuren alvorens we aan de slag gaan en ondertekenen. Samen maken we afspraken over de intensiteit van de begeleiding en op welke dag en tijdstip begeleiding plaats zal vinden, soms is het bijvoorbeeld niet wekelijks nodig.

Luisterend oor

Voor ouders is een luisterend oor vaak helpend, iemand die het begrijpt en het verhaal van ouders niet in twijfel trekt. Mijn kracht is dan ook het goed luisteren, observeren en de tijd nemen voor ouders om de goede hulp te kunnen bieden. Als hulpverlener sta ik naast de ouders en werken we samen als één team met één taak, zorgen dat we samen de weg omhoog weer vinden.

Waar kunt u Eigen&Wijs voor inschakelen;

  • Ambulante begeleiding voor u zoon/dochter, denk hierbij aan psycho-educatie als er een diagnose autisme spectrum stoornis of AD(H)D is gesteld. Als u onder u hier klikt komt u op de pagina met meer informatie over psycho-educatie.
  • Ondersteuning en begeleiding als er problemen zijn in de opvoeding. Denk hierbij aan boze buien, ongewenst gedrag of gedrag dat je als ouders niet kunt plaatsen of verandert krijgt. Middels observaties kan Eigen&Wijs jullie voorzien van praktische handvaten om in te zetten.
  • Met het passend onderwijs ervaren leerkrachten soms ook handelsverlegenheid. Het leerlingenaantal in elke klas stijgt en een leerkracht staat er vaak alleen voor zonder een onderwijsassistent. Steeds meer leerlingen met gedragsproblematiek of een diagnose als autisme, AD(H)D of een aanverwante stoornis.
  • Als ouder kun je de opvoeding soms als heel zwaar ervaren, soms is het dan helpend dat iemand naar je luistert en dat je je hart kunt luchten. Eigen&Wijs biedt ook een luisterend oor en je hart luchten zonder oordeel. Indien gewenst kan ik jullie voorzien van advies.

Omdat Eigen&Wijs een nieuwe, jonge en nog startende onderneming is vinden de gesprekken en begeleiding bij u thuis plaats. In de toekomst hoop ik te kunnen uitbreiden en ook de mogelijkheid te hebben om u op kantoor te kunnen ontvangen als dat gewenst is.